Teenused


Okeanos LC OÜ on oma tegevuses kontsentreerunud tööstuskaupade turule.

Omame pikaajalisi kogemusi tööks
terase, boraatide, kaoliini, sooda, liiva, killustike ning ka projektkaubaga.

Okeanos LC pakub teenuseid ka erinevate transpordiliikide sidumisel:

Intermodaalne transport
Short sea
Raudtee
Maanteetransport
Tent-treilerautod (täis ning osakoormad)
Puistekaubad (kallurautod ning tsisternautod)
Konteinerveod